Innovatie in organisaties

Hoe link je innovatie aan A to Be Happy, Well en Active?

Innovatie is een van de vele trendwoorden van vandaag de dag. Bedrijven lijken te streven om de nieuwe Google, Facebook of Walt Disney te worden. Ze streven naar vooruitstrevendheid.

Wat is de impact van innovatie op je menselijk kapitaal? Stond je daar al bij stil?

Innovatie stimuleert, innovatie blokkeert. De persoonlijkheid van je werknemer én de manier waarop jij innovatie aanbreng bepaalt wat de uitwerking is. Als je dit wil toepassen, moet je eerst geloven in de GROWTH mindset geloven, de overtuiging dat je een bepaald gedrag kan aanleren. Organisaties met een fixed mindset, geloven dit immers niet, waarom zou je dan ook de moeite doen?

Kort door de bocht hebben we 4 soorten van “innovatoren”, types binnen je organisatie waarmee je aan innovatie kan doen.

  1. degene die volop innovatief zijn
  2. zij die al innovatief zijn maar nog groei potentieel hebben om meer te innoveren
  3. zij die wel de intentie hebben maar niet tot actie komen
  4. en tenslotte ook zij zonder intentie.

Wat gebeurt er nu als je hun innovatiever maakt? En hoe verhoudt dit zich tot onze 3 kernpijlers? Afhankelijk van in welke categorie een persoon zich bevindt, heeft hij andere dingen nodig én zal ook het resultaat anders zijn. De kans dat iemand in 24 uur van categorie 4 naar 1 gaat, is minder groot dan van 3 naar 4.

to   Be Happy.

Wanneer je werknemers stimuleert om meer te zijn dan die uitvoerende robot, stimuleer je hun creativiteit. Ze voelen zich gehoord en hun inzet zal toenemen. Ze hebben het gevoel dat ze impact kunnen creëren. Maslow onderzocht dit al bijna een eeuwigheid geleden.  En die mens waar het toen over ging, die is er nog steeds.

Applaus voor stimulatie van de innovatie!

to   Be Well.

Stress, burn-out en conflict lijken op de loer te liggen als je innovatie op een niet-natuurlijke manier tracht te stimuleren. Je forceert, je levert geen maatwerk en daar gaat je goede voornemen.

Elke categorie heeft een eigen aanpak nodig. Als je hun op een tegen-natuurlijke manier benadert werk je verveling, demotivatie en stress in de hand.

Maatwerk op maat van jouw organisatie is cruciaal!

to   Be Active.

Tenslotte kan innovatie de sleutel zijn om je team te laten samenwerken, om eenheid en samenhorigheid te ervaren. Samen aan iets bouwen, niet alleen staan én je rol in het systeem kunnen op nemen.

Samen werken aan innovatie!

Wanneer je innovatie op een gepaste manier aan jouw organisatie toevertrouwt, je werknemers de ruimte geeft om ermee te spelen én er zelf voldoende voor openstaan, dan kan innovatie een wereld van verschil maken.

Weetje van de dag!

Frozen is de best verkochte Disney film, een verhaal dat jarenlang stoffig op de plank lag tot Jennifer Lee er “iets anders” mee deed. De boze sneeuwkoningin moest niet boos zijn, ze kon iets anders zijn …. Iemand kreeg de mogelijkheid om haar vermogen tot innovatie om te zetten. Geef jij je werknemers ook die kans?

Wil je hierover graag eens met ons brainstormen? Laat hier je gegevens achter en we contacteren je ASAP!

By |2018-10-24T14:27:22+00:00oktober 24th, 2018|Coaching, Innovatie, Psychologie|

Leave A Comment