Home2018-12-14T03:44:08+00:00

Building bridges to protect human capital.

Wil jij een team dat beter samenwerkt, rendabeler is of minder stress ervaart in de verandering die jouw bedrijf ervaart?

Ja ik wil hulp!

Vraag hulp en we gidsen je van A naar B.
Jouw rendement én efficiëntie neemt toe, door te investeren in je menselijk kapitaal: Het fundament van jouw onderneming.

Waarom doen we het?

De hele wereld verandert pijlsnel en in die pijlsnelle technologische verandering vergeten we vaak 1 cruciaal element: De Mens!
De kosten die een bedrijf maakt in functie van burn-out, bore-out en slecht onderhoud van het menselijk kapitaal was nog nooit zo groot (cijfers!)

to    Be. ondersteunt bedrijven in verandering door waakzaam te zijn voor: zij, wij, jij en ik. Het welzijn, het functioneren en het behoud van je menselijk kapitaal is cruciaal voor een goed draaiende organisatie. Hierdoor kan jij kosten besparen en al je ontwikkelingen doorvoeren.

We wandelen mee in de verandering van A naar B tot we niet meer nodig zijn.
Tijdens het proces zorgen wij ervoor dat iedereen van je team of organisatie de eindmeet kan halen die voor hun in het verschiet lag.

Waarop focussen we tijdens verandering

Elk probleem – op menselijk vlak – in je organisatie, vindt steeds zijn oorsprong in één van deze drie pijlers. Wanneer je bedrijf groeit, schuiven deze vaak naar de achtergrond. Gevolg: meer kosten, uitval, vertraging.
Neem deze pijlers mee in elke verandering die je doorvoert en succes wordt een evidentie. Met behulp van innovatieve creatieve processen bieden we ruimte aan oplossingen en nieuwe kansen.

from to   Be Happy.

Van een organisatie met uitvoerende robots, naar betrokken deelnemers die zich met goesting  inzetten.

 Echte menselijke betrokkenheid.

from to  Be Well.

A to be Well

Van een organisatiecultuur vol stress, burn-out en conflict naar rust, vertrouwen en veerkracht voor iedereen.

Een mentaal gezonde organisatie.

from to  Be Active.

A to be Active

Van een team in verdeeldheid, naar een groep in eenheid en samenhorigheid waar iedereen op zijn juiste stoel zit.

Veranderingen omarmen en accepteren.

Door deze 3 pijlers indachtig te houden tijdens elk veranderingsproces, kan je rekenen op erkenning, betrokkenheid en inzet van alle deelnemers van jouw verandering.

Wat doen we?

 We dagen jou en je organisatie uit.

​Datgene wat meestal niet gezegd wordt, krijg je van ons op een op een bordje.
We stellen alles in vraag en benoemen de pijnpunten van je organisatie.

​Op een respectvolle manier kijken we als verwonderde buitenstaander naar jouw organisatie.
Verwondering en nieuwsgierigheid zijn enkele van onze belangrijkste competenties naast een gedegen professionele opleiding. Daarom nemen we jou mee op pad met onze creatieve innovatieve tools: coachen met paarden en Lego Serious Play®.

Samen van A naar B.

Hoe onze klanten het ervaren?

Het voorbije jaar vielen verschillende werknemers uit om wille van burn-out. Samen met Debbie zijn we op zoek gegaan naar de oorzaak van deze beweging.

Uit een grondige analyse kwamen heel wat werkpunten voor de organisatie naar boven, deze werden aangepakt. De werknemers kregen tevens enkele informatieve sessies rond stress en burn-out.

Momenteel lijkt de uitval te stagneren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen Debbie opnieuw inschakelen indien er zich opnieuw problemen voordoen.

Aangedaan naar___Besproken., Anoniem

Onze werknemers gaven aan zich overvraagd te voelen. Ze konden echter niet aangeven waar hun grens lag. Samen met de paarden liet Debbie onze werknemers ervaren hoe ze grenzen kunnen aangeven.

Zonder hun aangeven, konden wij als werkgever er ook geen rekening mee houden.

Onze werknemers voelen zich meer gehoord, vragen meer inspraak én zijn harder betrokken bij de organisatie dan voorheen. Ze vertonen minder verzuim.

Ze hebben geleerd op een positieve manier te communiceren. Van daaruit kunnen wij hun beter begrijpen en samen naar oplossingen zoeken.

Afgedwaald naar________Bepaald., Anoniem

Na een overname werden in onze organisatie enkele teams samengevoegd. Deze samenvoeging verliep moeizaam. Daarom werd Debbie ingeschakeld. Ze ging op zoek naar de oorzaak, gaf een stappenplan om de integratie te verbeteren en liet ons duidelijk stilstaan dat we rekening moesten houden met de behoeftes van onze werknemers.

We hadden hun uit het oog verloren, je kan niet zomaar verwachten dat mensen zich aanpassen omdat jij het wil. Wij hebben ons plan ook moeten bijstellen. Momenteel werkt ons team samen, niet iedereen zit op de stoel die wij bedacht hadden, maar het werkt wel. Het resultaat is wat wij wilden voor ons bedrijf: een samenwerkend geheel.

Apart to __________Belonging., Anoniem

Hoe doen we het?

Consulting

Met een open blik op onderzoek gaan doorheen jouw organisatie.

Proactief aan de slag, voorbereid op de veranderingen.

Meer

Coaching

Aanmoedigen en supporteren doorheen de tijd.

Samen op weg tot je ons niet meer nodig hebt.

Meer

Workshops

Leren, innoveren, anticiperen en participeren in groep.

Ervaringsgericht, doortastend en kwalitatief maatwerk voor jouw organisatie.

Meer

Wat gebruiken we?

We gebruiken paarden,  hun mindset en oerkracht. We brengen geen theoretische complexe verhalen, maar instinct en gezond boerenverstand gemixt met bewezen methodologie, vertaalt naar jouw groeiende organisatie. Een pragmatische aanpak die resultaten garandeert. Daarnaast grijpen we terug naar échte psychologie. Debbie was gewoon een psycholoogtoen ze to__Be. oprichtte. Dat blijft ze nog steeds.
Je zal verhalen uit insights, MBTI en spiral dynamics herkennen onder een sausje van wetenschappelijk psychologisch onderzoek en menselijkheid. Wij spreken de taal van je management én je werknemers op elk niveau. Naast de paarden spelen we met Lego Serious Play®, dit brengt niet-voor-de-hand-liggende oplossingen naar boven. Er zijn geen juiste antwoorden en misschien moeten we het totaalbeeld even in kaart brengen voor iedereen in je organisatie.

Meer informatie over onze niet-alledaagse-methodes vindt je hier.

We bouwen creatieve bruggen die je leiden van naar B, overheen problemen op een speelse, doelgerichte manier. Hierdoor kan jij je focus houden op de groei, verandering én menselijk kapitaal. Des te meer inzichten je hebt, des te makkelijker wordt dit.