Home2019-01-13T08:32:55+00:00

Building bridges to protect human capital.

Een psycholoog met een missie.

Wil jij dat jouw team de verandering samen aankan?
Geef hen dan de nodige menselijke ondersteuning en inzichten om om te gaan met agile wereld waaraan ze blootgesteld worden.

Ja ik wil hulp!

Vraag hulp en we ondersteunen je op de weg van A naar B.
Het rendement én de efficiëntie van jouw team neemt toe door te investeren in je menselijk kapitaal tijdens jouw project.

Waarom doen we het?

De hele wereld verandert pijlsnel en in die pijlsnelle technologische verandering vergeten we vaak 1 cruciaal element: De Mens!
De kosten die een bedrijf maakt in functie van burn-out, bore-out en slecht onderhoud van het menselijk kapitaal was nog nooit zo groot (cijfers!)

Als psycholoog, reeds meer dan 10 jaar actief in veranderingstrajecten kon Debbie deze schrijnende situatie niet meer aanzien. Zij wil impact maken, organisaties ondersteunen in de bescherming van dat menselijke kapitaal.

to    Be. ondersteunt bedrijven en teams in verandering door waakzaam te zijn voor: zij, wij, jij en ik. Het welzijn, het functioneren en het behoud van je menselijk kapitaal is cruciaal voor een goed draaiende organisatie. Hierdoor kan jij kosten besparen en al je ontwikkelingen doorvoeren.
De snel veranderende processen van vandaag zijn niet steeds afgestemd op de werknemers die minder snel evolueren dan de processen. Wanneer je mensen blootstelt aan risico’s, draag hun veiligheid (mentaal!) dan hoog in het vaandel.

Zorg voor hen en zij zorgen voor jou.

Tijdens het proces zorgen wij ervoor dat iedereen van je team of organisatie de eindmeet kan halen die voor hun in het verschiet lag. Minder uitval, meer betrokkenheid én een kwalitatiever resultaat.

Wat doen we?

We maken jouw veranderingstraject simpel, begrijpbaar én beheersbaar op menselijk vlak.
Met behulp van innovatieve creatieve processen bieden we ruimte aan oplossingen en nieuwe kansen

Het mentaal welzijn van jouw teamleden wordt onze zorg.

Betrokken

Iedereen in je team weet wat het doel is. Jullie gaan samen voor de verandering. Met volle goesting.

Veerkrachtig

A to be Well

Een klankbord waarmee rust en vertrouwen gebouwd wordt en stress uitgevlakt.
Mentaal gezonde teamleaden zijn key!

Samen

A to be Active

De verschillende rollen zijn duidelijk, iedereen heeft zijn plaats en omarmt ze.

Door deze 3 waarden na te streven, verhoog je de kwaliteit en slaagkracht van jouw (veranderings)project.

Onze klanten

Onze werknemers gaven aan zich overvraagd te voelen. Ze konden echter niet aangeven waar hun grens lag. Samen met de paarden liet Debbie onze werknemers ervaren hoe ze grenzen kunnen aangeven.

Zonder hun aangeven, konden wij als werkgever er ook geen rekening mee houden.

Onze werknemers voelen zich mee gehoord, krijgen meer inspraak én zijn harder betrokken bij de organisatie dan voorheen.

Anoniem 1, van Afgedwaald naar Bepaald

Recent werden verschillende teams verplicht samen te werken. De samenwerking vlotte echter niet. Debbie werd ingeschakeld om ons een verklaring te geven én ons te hulp te komen.

Onze teams bleken verschillende talen te spreken, onze werknemers voelden zich niet gehoord en kregen de indruk dat ze slechts speelballen waren. Daarnaast hadden we ook te weinig rekening gehouden met wat zij wilden. Als organisatie waren we vooral sturend aan de slag gegaan.

Vandaag werkt ons nieuwe team. Iedereen vond zijn plek en het geheel hangt samen. Hiervoor moesten wij echter van ons bedachte pad afdwalen.

Anoniem 2, from Apart to Belonging

Het voorbije jaar kreeg onze firma te maken met een groot aantal werknemers dat ziek viel. Eén voor één bleken ze burn-out klachten te hebben.

Met Debbie hebben we een onderzoek ingesteld naar de oorzaken én mogelijke verbeterpunten doorgevoerd. Daarnaast werden onze werknemers uitgenodigd op infosessies rond stress en burn-out, waardoor we een preventief programma opgestart hebben. De werknemers waarderen dit en we merken reeds een daling.

De werknemers die dit wensen kunnen in de toekomst beroep blijven doen op Debbie om hun veerkracht op peil te houden.

Anoniem 3, van Aangedaan naar Besproken

Hoe doen we het?

We gebruiken paarden,  hun mindset en oerkracht. We brengen geen theoretische complexe verhalen, maar instinct en gezond boerenverstand gemixt met bewezen methodologie, vertaalt naar jouw groeiende organisatie. Een pragmatische aanpak die resultaten garandeert. Daarnaast grijpen we terug naar échte psychologie. Debbie was een psycholoogtoen ze to__Be. oprichtte. Dat blijft ze nog steeds.
Je zal verhalen uit insights, MBTI en spiral dynamics herkennen onder een sausje van wetenschappelijk psychologisch onderzoek en menselijkheid. Wij spreken de taal van je management én je werknemers op elk niveau. Naast de paarden spelen we met Lego Serious Play®, dit brengt niet-voor-de-hand-liggende oplossingen naar boven. Er zijn geen juiste antwoorden en misschien moeten we het totaalbeeld even in kaart brengen voor iedereen in je organisatie.

Meer informatie over onze niet-alledaagse-methodes vindt je hier.

We bouwen creatieve bruggen die je leiden van naar B, overheen problemen op een speelse, doelgerichte manier. Hierdoor kan jij je focus houden op de groei, verandering én menselijk kapitaal. Des te meer inzichten je hebt, des te makkelijker wordt dit.

Stel ons een vraag

Blijf er niet mee zitten, stuur ons een mail of bel ons.

Waar vind je ons?

Appeystraat 35
3830 Wellen

0496 68 09 58

Dit is de locatie van ons hoofdkantoor, we werken op verschillende locaties doorheen het hele land en buitenland.